همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان ریاضیات

استاد مسعود بیگدلی
استاد مسعود بیگدلیریاضیات و هوش
عضو موسسین آکادمی
مدرس کشوری و مولف با سابقه تیزهوشان مراکز برتر علمی تهران و مراکز استان ها
مولف پانزده جلد کتاب آموزشی و طراح آزمون های قلم چی و تیزلاین
کتب نیترو هوش و استعداد تحلیلی، نیترو ریاضی ، 33 آزمون دقت و تمرکز، 40 آزمون 5100 ثانیه ای ، 33 استان و….
استاد فرزاد تندرو
استاد فرزاد تندروریاضیات
کارشناس ارشد ریاضیات دانشگاه امیر کبیر
مدرس مراکز برتر علمی تهران و استان ها
مولف بیش از 10 جلد کتاب انتشارات گاج: IQ وسیرتا پیاز و….
طراح آزمون های گاج، علوی، تیزلاین و…..
استاد میثم بهرامی
استاد میثم بهرامیریاضیات
استاد میثم بهرامی جویا
مدرس و مولف باسابقه تیزهوشان و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
مدرس با سابقه ریاضیات مراکز برتر تهران مصباح، قیاس، واله، راه خرد، سرای دانش، قلم چی، استاد پروازی مراکز استان ها
مولف کتب سیرتا پیاز گاج،به روش واله، 360 درجه مرات، ریاضیات یازدهم انتشارات کاگو
طراح آزمون های قلم چی ، علوی و تیزلاین
استاد حسین حسین زادهریاضیات
معلم ریاضی یازدهم تجربی علامه طباطبایی
معلم ریاضی ادونس یازدهم علامه طباطبایی
معلم ریاضی ادونس پایه هفتم و هشتم علامه طباطبایی
ویراستار کتابهای ریاضیات کنکور انتشارات خیلی سبز – گاج
معلم المپیاد ریاضی دوره راهنمایی دبیرستان شهدای کارگر
معلم حسابان دبیرستان شهدای کارگر
دانش‌اموخته مدارس سمپاد
و‌ فارغ التحصیل دانشگاه تهران
استاد بهزاد اسداله
استاد بهزاد اسدالهریاضیات
کارشناسی ارشد ریاضی
مدرس ریاضیات از پایه تا کنکور در مراکز برتر تهران
خانه ریاضی ، نخبه پروران، آیندگان، گزینه برتر و….
طراح و سرگروه آزمون های گاج، طراح آزمون های مبتکران و تیزلاین
مولف کتاب 33 استان نهم
استاد کیهان جعفریان
استاد کیهان جعفریانریاضیات
کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
مدرس مراکز برتر تهران
مولف کتب ریاضی تیزهوشان ششم و نهم
طراح آزمون های آزمایشی تیزلاین
استاد وحید گوران
استاد وحید گورانریاضیات
استاد وحید گوران کارشناس ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
مدرس ریاضیات ابتدایی آکادمی تیزلاین
12 سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایی
مدرس مراکز برتر استان تهران
مولف کتب پابه پا و نیترو ریاضی پنجم
طراح آزمون های تیزلاین
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان علوم تجربی

دکتر قربانی
دکتر قربانیمدرس دانشگاه، کنکور، المپیاد و تیزهوشان
مدیر آکادمی تیزلاین
مدرس دانشگاه، فارغ التحصیل ممتاز مقطع دکتری و دانشجوی نمونه سال 1393دانشگاه تهران
مشاور R and D شرکت پارس ایمن دارو و پرندک
مدیر مجله Journal of Mycology Research
مدرس، مولف مشاور تحصیلی تمامی مقاطع تحصیلی
اطلاعات بیشتر
استاد پیمان لایق
استاد پیمان لایقعلوم تجربی و زیست شناسی
ایشان دوره لیسانس زیست شناسی را در دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران سپری نموده اند. در حال حاضر در مقطع دکترای در حال ادامۀ تحصیل می باشند.
ایشان بیش از 15 سال سابقۀ تدریس و تالیف در زمینه علوم تجربی به ویژه زیست شناسی دارند.
تالیفات ایشان بالغ بر 10 عنوان کتاب در زمینه زیست شناسی می باشد.
استاد محمد روستایی
استاد محمد روستاییعلوم تجربی و فیزیک
مدرس مراکز برتر آموزشی تهران
علامه طباطبایی، سلام، نوید صالحین، واله و..
مولف کتاب IQ علوم نهم انتشارات گاج
طراح آزمون های واله، اکسین، مدارس برترو تیزلاین
دکتر میثم کوهگرد
دکتر میثم کوهگرداستاد علوم تجربی و فیزیک پایه تا کنکور
دکتری فیزیک دانشگاه تهران
مدرس مراکز برتر تهران : مدارس سلام، سرای دانش، حنان و…
طراح آزمون های قلم چی و تیزلاین
دکتر رضا رحمانی
دکتر رضا رحمانیاستاد زیست شناسی کنکور، پایه و تیزهوشان
دکتری بیوشیمی دانشگاه تهران
مدرس باسابقه زیست شناسی مراکز برتر تهران
مولف و ویراستار علمی کتب انتشارات مختلف
طراح آزمون های تیزلاین
استاد رضا بیک محمدی
استاد رضا بیک محمدیعلوم تجربی و فیزیک
مدرس باسابقه علوم تجربی و فیزیک مراکز برتر تهران
مفید، سلام، مهرایین، نخبه پروران، قیاس، علوی
طراح آزمون های علوی و تیزلاین
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان دروس عمومی

دکتر کاظم غریبی
دکتر کاظم غریبیاستاد زبان و ادبیات فارسی
مدرس باسابقه مدارس تیزهوشان و مراکز علمی برتر تهران
علامه حلی، واله نخبه پروران، سلام
مولف کتب فارسی تیزهوشان ششم و نهم و یازده م انتشارات خیلی سبز
طراح آزمون های واله، خیلی سبز، تیزلاین و…..
استاد حسن ربانی
استاد حسن ربانیاستاد زبان و ادبیات فارسی
مدرس مراکز برتر علمی تهران
طراح آزمون های تیزلاین
استاد سعید عرب زاده
استاد سعید عرب زادهاستاد دینی و قرآن
مدرس مراکز برتر تهران: روزبهان، خاتم، علامه طباطبایی و …
مولف کتب انتشارات مبتکران 33 استان پایه ششم و کتاب دروس عمومی رشادت
مدرس دوره تصویری خوارزمی
طراح آزمون های مرآت 360،تیزلاین و مبتکران
استاد مهدی مهدی زاده
استاد مهدی مهدی زادهاستاد زبان و ادبیات فارسی
مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان تهران
مولف کتب سیمرغ فارسی نهم
طراح آزمون های تیزلاین
استاد احسان بختیاری
استاد احسان بختیاریاستاد زبان و ادبیات فارسی
مدرس مراکز برتر علمی تهران : واله، مصباح، سرای دانش و….
طراح آزمون های قلم چی، واله و تیزلاین
استاد سعیدموساوند
استاد سعیدموساونددروس عمومی
توضیحات مربوط به این استاد در این قسمت قرار می گیرد
دکتر مسعود انبارلو
دکتر مسعود انبارلواستاد علوم اجتماعی
دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه و دبیر برتر مراکز علمی تهران
طراح آزمون های آزمایشی
استاد هادی اشترانی
استاد هادی اشترانیدینی و قرآن
دبیر پیام های آسمانی مدارس برتر تهران
طراح آزمون های قلم چی و تیزلاین
استاد امیر دهداری
استاد امیر دهداریعربی
دبیر عربی تیزهوشان و کنکور
مدرس آموزشگاه های تهران و شهرستان
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان مشاوره و روانشانسی

دکتر علی شیبانی
دکتر علی شیبانیمشاور
مشاور صدا و سیما
مشاور مراکز برتر تهران
مدیر موسسه مشاور تحصیلی دکتر شیبانی
دکتر علیرضا نعمت زاده
دکتر علیرضا نعمت زادهمشاور تحصیلی
دکتر روانشناسی سلامت
مدرس دوره های موفقیت تحصیلی
مشاور تحصیلی صدا وسیما و مراکز برتر
مدیر موسسه مشاوره تحصیلی دکتر نعمت زاده
دکتر محمد خیرالهی
دکتر محمد خیرالهیمشاور تحصیلی
دکتر روانشناسی
دارای گواهی مشاور برتر از استرالیا
مشاور تحصیلی مراکز برتر
مدیر موسسه مشاوره تحصیلی دکتر خیرالهی
مهندس مهدی رستمی
مهندس مهدی رستمی مشاور تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه علم و صنعت
مدیر مرکز آزمون های قلم چی غرب تهران
مشاور مدارس برتر تهران
مشاور تیزهوشان و کنکور
همکاران دپارتمان ریاضیات

همکاران فنی و اجرایی

آدرینه خدابخشیان
آدرینه خدابخشیانتیم اجرایی
مدیر عملیات شرکت ایمسینار
همکار بخش کلاس های آنلاین
مهندس صمد قربانی
مهندس صمد قربانیتیم اجرایی
کارشناسی ارشد mba مسئول اجرایی و مارکتینگ تیزلاین
با سابقه مدیریت توسعه و گسترش چندین شرکت استارتاپی
مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
رتبه برتر المپیاد فیزیک و کنکور
حمیدرضا توکلیان
حمیدرضا توکلیانتیم اجرایی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مدیر و معاون آموزشی مراکز برتر تهران( سرای دانش قلم جی و واله)
همکار بخش آزمون های آنلاین
مهندس حدیثه تقوی
مهندس حدیثه تقویتیم اجرایی
کارشناسی ارشد mba از دانشگاه تهران
کارشناسی ریاضیات از دانشگاه تبریز
مهسا بیدگلو
مهسا بیدگلوتیم اجرایی
عضو تیم تولید محتوای و برگزاری آزمون ها
سپیده تقوی
سپیده تقوی تیم اجرایی
کارشناسی زبان انگلیسی
عضو تیم اجرایی آزمون ها
سارا شریفیان
سارا شریفیانتیم اجرایی
کاردانی حوق قضایی و کارشناسی زیست
عضو تیم اجرایی
زینب شایسته
زینب شایستهتیم اجرایی
دانشجوی کارشناسی مهندسی حمل و نقل ریلی در دانشگاه سراسری علم و صنعت تهران
پشتیان کلاس های آنلاین و سامانه تکالیف
همکاران دپارتمان ریاضیات

همکاران واحد فناوری اطلاعات

استاد پیمان لایق
استاد پیمان لایقطراحی و توسعه وب سایت
ایشان دوره لیسانس زیست شناسی را در دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران سپری نموده اند. در حال حاضر در مقطع دکترای در حال ادامۀ تحصیل می باشند.
ایشان همچنین بیش از 15 سال است که بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و طراحی و توسعه پرتال های مدارس مشغول فعالیت هستند.
خانم آسیه حیدری شقایق
خانم آسیه حیدری شقایقتیم فناوری اطلاعات
دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی در دانشگاه سراسری بجنورد و همچنین دارای مدارک IELTS , TOEFL و با بیش از ۲ سال سابقه تولید محتوا به زبان انگلیسی و فارسی
خانم هدی زیر جانی تیم فناوری اطلاعات
4 سال سابقه کاری در گروه گرافیک تحریران
3 سال سابقه کاری در حوزه دیجیتال مارکتینگ
عضو تیم فناوری اطلاعات تیزلاین