همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان ریاضیات

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

استاد میثم بهرامی جویا

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

استاد وحید گوران

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

استاد فرزاد تندرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

استاد محمد مهدی بدیهی

مدرس دوره های : ریاضی تیزهوشان

.
.
.

استاد حسین حسین زاده

مدرس دوره های : المپیاد ریاضیات

.
.
.

استاد رضا طاری

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

استاد حسین مهدی زاده

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

دکتر حسین حسینخانی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

استاد کیهان جعفریان

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

استاد حامد اصلانی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان علوم تجربی

دکتر قربانی

مدیر آکادمی تیزلاین و مدرس المپیاد، کنکور و تیزهوشان آکادمی

.
.
.

استاد محمد روستایی

مدرس دوره های : علوم تجربی و فیزیک

.
.
.

استاد پیمان لایق

مدرس دوره های : ساینس

.
.
.

دکتر میثم کوهگرد

مدرس دوره های : فیزیک

.
.
.

استاد رضا رحمت الله زاده

مدرس دوره های : شیمی

.
.
.

دکتر رضا رحمانی

مدرس دوره های : زیست شناسی

.
.
.

استاد زهرا گیاه تازه

مدرس دوره های : علوم و هوش تجربی

.
.
.

استاد مرضیه میراحسنی

مدرس دوره های : علوم پیشرفته

.
.
.

همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان دروس عمومی

استاد حمید طالب تبار

مدرس دوره های : فارسی تیزهوشان

.
.

استاد حسن ربانی

مدرس دوره های : زبان و ادبیات فارسی

.
.
.

استاد مجید غلامی

مدرس دوره های : عربی

.
.

استاد سعید عرب زاده

مدرس دوره های : دینی و قرآن

.
.

دکتر مسعود انبارلو

مدرس دوره های : علوم اجتماعی

.
.

استاد سعید موسی وند

مدرس دوره های : زبان انگلیسی

.
.

دکتر کاظم غریبی

مدرس دوره های : زبان و ادبیات فارسی

.
.
.

همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان مشاوره و روانشناسی

دکتر علیرضا نعمت زاده

مشاور ارشد دپارتمان مشاوره آکادمی تیزلاین

.
.
.

مهندس امیر سمیعیان

مشاور تحصیلی تیزلاین

.
.
.

دکتر فاطمه زهرا گیلانی نژاد

مشاور تحصیلی تیزلاین

.
.
.

دکتر علیرضا شیبانی

مشاور تحصیلی تیزلاین

.
.
.

همکاران دپارتمان ریاضیات

همکاران فنی و اجرایی