حس خوب رضایت پس از دیدن کارنامۀ قبولی …

به نظر شما تیزلاین چه ویژگی های منحصر به فردی داره که اینقدر مورد لطف شما قرار گرفته !؟

گوشه ای از کارنامه های پر افتخار تیزلاینی ها

کارنامه تیزلاینی های پر افتخار در آزمون تیزهوشان ۱۴۰۲ (در حال بروزرسانی)

کارنامه تیزلاینی های پر افتخار در آزمون تیزهوشان ۱۴۰۱