حس خوب رضایت پس از دیدن کارنامۀ قبولی …

به نظر شما تیزلاین چه ویژگی های منحصر به فردی داره که اینقدر مورد لطف شما قرار گرفته !؟

شما هم نظرت رو بنویس

گوشه ای از کارنامه های پر افتخار تیزلاینی ها

کارنامه تیزلاینی های پر افتخار در آزمون تیزهوشان ۱۴۰۰

کارنامه تیزلاینی های پر افتخار در آزمون تیزهوشان ۱۳۹۹