دفترچه آزمون های مختلف

دفترچه آزمون های مختلف1399/5/2 17:42:47

نمونه سوالات و آزمون های تیزلاین

دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هفتم ـ درس پنج ـ My Appearance

برای دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هفتم درس پنج کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هفتم درس ۸ (مصرف)

برای دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هفتم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم ـ درس چهار ـ My Family

برای دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم درس چهار کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۷ (تولید و توزیع)

آزمون تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی [...]

دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم ـ درس سه ـ My Age

برای دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم درس سه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۳ (مقابله با حوادث)

دانلود آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۳ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات [...]

دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم ـ درس دو ـ My Classmate

برای دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم درس دو کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 31ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه‌ سوال مطالعات اجتماعی نهم درس ۵ – دانلود رایگان

دانلود رایگان نمونه‌ سوال مطالعات اجتماعی نهم درس پنج کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 31ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۲ (قانون)

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۲ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 31ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم ـ درس اول ـ My Name

برای دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 30ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۱ (حقوق و مسئولیت های ما )

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 30ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس ۴ (هوای پاک آب فراوان)

دانلود رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس چهار کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات [...]

نویسنده : | 30ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس ۳ (چهره زمین)

دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس سه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 29ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه‌ سوال علوم هفتم فصل ۱۱ ( یاخته‌ها )

دانلود رایگان نمونه‌ سوال علوم هفتم فصل ۱۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

دانلود رایگان نمونه‌ سوال تستی علوم هفتم فصل ۱۱ ( نگاهی به درون یاخته‌)

دانلود رایگان نمونه‌ سوال تستی علوم هفتم فصل ۱۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی نهم درس ۲ (حرکات زمین)

دانلود آزمون تستی مطالعات اجتماعی نهم درس دو کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 28ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون‌های شبیه‌ساز تیزهوشان رایگان ششم و نهم

اگر داوطلب آزمون تیزهوشان هستید چه پایه ششم باشید چه پایه نهم برای آمادگی باید از منابع متنوعی بر [...]

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ با پاسخنامه

آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲ به صورت تستی برگزار می‌شود و هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر پاسخ [...]

سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با پاسخنامه

آزمون‌ تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۲ در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲  برگزار شد.  این آزمون شامل دو دفترچه سوال است. دفترچه [...]

سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ با پاسخنامه

آزمون‌ تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۲ در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱  برگزار شد.  این آزمون شامل دو دفترچه سوال است. دفترچه [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم دین و زندگی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم تاریخ یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان‌انگلیسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هندسه یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فیزیک یازدهم( تجربی و ریاضی) به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زیست‌شناسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم حسابان یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم قرآن نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم تاریخ دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم دین و زندگی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان‌انگلیسی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زیست‌شناسی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم شیمی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هندسه دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فیزیک دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم ریاضی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان انگلیسی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم قرآن هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 25ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 25ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 25ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم قرآن هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان انگلیسی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هدیه‌های آسمانی ششم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه ششم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه ششم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پنجم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هدیه‌های آسمانی پنجم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 9ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه چهارم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هدیه‌های آسمانی چهارم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 9ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه چهارم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون پایش سمپاد یازدهم مرحله اول سال‌های گذشته به همراه پاسخنامه

آزمون پایش سمپاد یازدهم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود [...]

نویسنده : | 6ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون پایش سمپاد دهم مرحله دوم سال‌های گذشته به همراه پاسخنامه

 آزمون‌ پایش علمی سمپاد دهم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی [...]

نویسنده : | 6ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون پایش سمپاد هشتم مرحله دوم سال‌های گذشته به همراه پاسخنامه

آزمون پایش سمپاد هشتم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود [...]

آزمون فارسی هشتم درس ۱۱ ( پرچم داران) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۱۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 9ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هشتم درس ۱۰ ( قلم سحرامیز، دو نامه) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۱۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 8ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون مطالعات اجتماعی نهم درس یک (زمین، مهد زیبای انسان‌ها) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون مطالعات اجتماعی نهم درس یک کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات [...]

نویسنده : | 7ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هشتم درس ۹ ( نوجوان باهوش، آشپز زاده ی وزیر، گریه ی امیر) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 7ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هشتم درس ۸ ( آزادگی) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 5ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هفتم درس ۱۰ (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۱۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۷ (کار و تلاش) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۹ (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۶ (وقتی بوعلی کودک بود) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۶ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۸ (زندگی همین لحظه هاست) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۵ (کاجستان) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۵ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۷ (علم زندگانی) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۴ (شجاعت) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۴ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی چهارم درس ۱۶ و ۱۷ ( پرسشگری و مدرسه هوشمند ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۶ و ۱۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۶ (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۶ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۳ (روزی که باران می‌بارید) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۳ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی ششم درس ۱۰ (عطار و جلال‌الدین محمد) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۱۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 10ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم درس ۱۵ ( شیر و موش ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۵ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی چهارم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۴ (بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۴ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۱ و ۱۲ _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۱ و ۱۲ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

آزمون فارسی ششم درس ۹ (رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 9ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم درس ۱۴ ( ادب از که آموختی؟ ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۴ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی چهارم [...]

آزمون فارسی ششم درس ۸ (دریاقُلی) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 8ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم درس ۱۳ ( لطف حق ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۳ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی چهارم [...]

آزمون فارسی ششم درس ۷ (فرهنگ بومی 1) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 7ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم دروس ۱۱ و ۱۲ (فرمانده دل‌ها، یک اتفاق ساده) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم دروس ۱۱ و ۱۲۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

آزمون فارسی ششم درس 6 (ای وطن) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس 6 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 6ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی پنجم درس 10 ـ نام نیکو

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 10 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون فارسی پنجم درس 9 ـ نام‌آورانِ دیروز، امروز، فردا

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 9 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 7 ـ آداب نیکان

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم درس 7 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون فارسی پنجم درس 8 دفاع از میهن

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 8 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 6 ـ راهِ نیک بختی

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم درس 6 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون فارسی پنجم درس 6 ـ سرود ملی

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 6 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 4 ـ سَفَر شکفتن

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم درس 4 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون علوم نهم فصل 10 (قمر،سیارک ها، شهاب‌سنگ‌ها و سفر) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل 10 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم [...]

آزمون فارسی پنجم درس 5 ـ چنار و کدوبُن

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 5 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 3 ـ ارمغانِ ایران

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم درس [...]

آزمون رایگان علوم نهم فصل 10 (منظومۀ شمسی و سیارات) دانلود رایگان

دانلود آزمون رایگان علوم نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل [...]

آزمون فارسی پنجم درس 4 ـ بازرگان و پسران

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 4 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون تستی فارسی هشتم درس 2 ـ خوب جهان را ببین، صورتگر ماه دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی فارسی هشتم [...]

آزمون تستی علوم نهم فصل 10 (صورت های فلکی) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون تستی علوم نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل [...]

تست‌های فصل ۹ ریاضی هشتم ( زاویه های محاطی) دانلود رایگان

دانلود رایگان تست‌های فصل ۹ ریاضی هشتم  کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی [...]

آزمون فارسی پنجم ـ درس 2 و 3

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس [...]

آزمون فارسی هشتم درس 1 ـ پیش از اینها دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم درس [...]

تست‌های علوم نهم فصل 10 (علم نجوم، کهکشان، ستارگان‌) دانلود رایگان

دانلود رایگان تست‌های علوم نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل [...]

آزمون ریاضی پایه هشتم فصل ۹ ( زاویه های مرکزی) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون ریاضی پایه هشتم فصل ۹ ( زاویه های مرکزی) کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید [...]

آزمون رایگان فارسی پنجم ـ درس 1 ـ تماشاخانه

دانلود آزمون رایگان فارسی پنجم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 1 [...]

آزمون ریاضی هشتم فصل ۹ (خط و دایره) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون ریاضی هشتم فصل ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی [...]

دانلود آزمون فارسی ششم درس 5 ـ هفت خان رستم

دانلود آزمون فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم درس 5 [...]

آزمون چهارگزینه‌ای فارسی ششم درس 4 ـ داستان من و شما

دانلود رایگان آزمون چهارگزینه‌ای فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

آزمون رایگان فارسی ششم درس 3 ـ هوشیاری

دانلود آزمون رایگان فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم درس [...]

آزمون تستی فارسی ششم درس 2 ـ پنجره‌های شناخت

دانلود رایگان آزمون تستی فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

آزمون فارسی هفتم درس سوم ( نسل آینده ساز )

دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان فارسی هفتم درس سوم [...]

آزمون رایگان فصل ۹ ریاضی هفتم ( احتمال و تجربه )

دانلود آزمون رایگان فصل ۹ ریاضی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی [...]

آزمون تستی فارسی هفتم درس دوم ( چشمه ی معرفت )

دانلود رایگان آزمون تستی فارسی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان فارسی هفتم درس [...]

آزمون رایگان تستی ریاضی هفتم فصل 9 ( احتمال یا اندازه‌گیری شانس )

دانلود آزمون رایگان تستی ریاضی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی [...]

آزمون رایگان فارسی هفتم درس اول ( زنگ آفرینش )

دانلود آزمون رایگان فارسی هفتم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی ششم درس 1 ـ معرفت کردگار

دانلود رایگان آزمون فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم درس [...]

آزمون تستی ریاضی هفتم فصل 9 ( نمودارها و تفسیر نتیجه‌ها )

دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 30ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هندسه یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 30ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 30ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی یازدهم با پاسخنامه (دانلود رایگان)

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 22ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی زیست‌شناسی یازدهم تجربی با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 22ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فارسی یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 21ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول ریاضی ۲ یازدهم تجربی به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 21ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول شیمی یازدهم تجربی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 17ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فیزیک یازدهم تجربی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 17ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول شیمی یازدهم رشته ریاضی فیزیک

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 14ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فیزیک یازدهم رشته ریاضی فیزیک

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول آمار و احتمال یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پیام‌های آسمانی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فارسی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول تفکر و سبک زندگی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پیام‌های آسمانی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پیام‌های آسمانی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول تفکر و سبک زندگی هفتم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول حسابان یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 7ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی دهم به همراه پاسخنامه تشریحی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 5ام دی, 1401|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هندسه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 4ام دی, 1401|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هدیه‌های آسمانی ششم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه ششم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هدیه‌های آسمانی پنجم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 29ام آذر, 1401|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی پنجم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام آذر, 1401|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فارسی پنجم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام آذر, 1401|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هدیه‌های آسمانی چهارم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی چهارم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فارسی چهارم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول علوم چهارم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول ریاضی چهارم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

در این مقاله می توانید دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ تمامی استان ها را دانلود کنید. جهت [...]

دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۱ به همراه پاسخنامه

آزمون‌ تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۱ در تاريخ 1401/3/2۷  برگزار شد. سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم شامل دو [...]

دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۱ به همراه پاسخنامه و ویدیوی تحلیل

آزمون‌ تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۱ در تاريخ 1401/3/26  برگزار شد.  این آزمون شامل دو دفترچه سوال است. دفترچه [...]

نویسنده : | 26ام خرداد, 1401|دسته بندی: اخبار تیزلاین, پایه ششم, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی نهم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 3ام خرداد, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی هشتم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1401|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی هفتم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1401|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی ششم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دفترچه سوالات مرحله اول المپیادهای علمی دانش‌آموزی ۱۴۰۰ به همراه پاسخنامه

یکی از بزرگترین رویداد های علمی ایران و جهان، برگزاری المپیادهای علمی دانش‌آموزی است. این المپیاد علمی دانش‌آموزی [...]

نویسنده : | 29ام بهمن, 1400|دسته بندی: پایه دهم, پایه یازدهم, دانلودها, سوالات و آزمون ها|

آزمون های پیشرفت تحصیلی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و تجربی + پاسخنامه

 آزمون‌های پیشرفت تحصیلی به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود در [...]

نویسنده : | 13ام بهمن, 1400|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: , |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی ادبیات فارسی دهم نوبت اول

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 18ام دی, 1400|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی عربی دهم نوبت اول

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 18ام دی, 1400|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود نمونه سوالات نوبت اول ریاضی دهم + پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 17ام دی, 1400|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی دهم نوبت اول + پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 14ام دی, 1400|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم نوبت اول + پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1400|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نوبت اول + پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 11ام دی, 1400|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول علوم پنجم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نمونه سوالات ریاضی پنجم نوبت اول

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

دانلود رایگان آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم سال‌های گذشته با پاسخنامه

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی [...]

دانلود رایگان آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هشتم سال های گذشته

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هشتم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی [...]

دانلود رایگان آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم سال های گذشته با پاسخنامه

 آزمون‌های پیشرفت تحصیلی به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود در [...]

دانلود رایگان دانلود رایگان آزمون هندسه دهم فصل۲ قضیه تالس

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون هندسه دهم فصل۲ قضیه تالس [...]

دانلود رایگان آزمون شیمی دهم فصل۱ لایه‌ها و زیرلایه‌های الکترونی و آرایش الکترونی اتم

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون شیمی دهم فصل۱ لایه‌ها و زیرلایه‌های [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی دهم فصل ۲ درس ۱ نسبت های مثلثاتی

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی دهم فصل ۲ درس ۱ [...]

دانلود سوالات مرحله سوم المپیاد ریاضی به همراه پاسخنامه

هر کشور طبق مراحل انتخاباتی خود حداکثر ۶ دانش‌آموز را با یک رهبر، یک قائم مقام و یک ناظر [...]

دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی ۱۰ سال اخیر به همراه پاسخنامه

هر کشور طبق مراحل انتخاباتی خود حداکثر ۶ دانش‌آموز را با یک رهبر، یک قائم مقام و یک ناظر [...]

دانلود سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی ۱۰ سال اخیر به همراه پاسخنامه

هر کشور طبق مراحل انتخاباتی خود حداکثر ۶ دانش‌آموز را با یک رهبر، یک قائم مقام و یک ناظر [...]

دانلود رایگان آزمون عربی نهم درس ۳

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون آزمون عربی نهم درس ۳ [...]

دانلود رایگان آزمون آزمون فارسی نهم درس6 آداب زندگانی

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی نهم درس6 آداب زندگانی [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل ۵ نابرابری ها و نامعادله ها

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل ۵ نابرابری ها [...]

دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل ۴ مسافت و جابه جایی

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل ۴ مسافت و [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی ششم فصل شش بخش کسر، نسبت و تناسب

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی ششم فصل شش مبحث کسر، [...]

دانلود رایگان آزمون علوم هشتم فصل۳ ایزوتوپ ها

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هشتم فصل۳ ایزوتوپ ها [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی هشتم فصل ۶ مثلث ها و اشکال هم نهشت

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی هشتم فصل ۶ مثلث ها [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی هفتم فصل۴ تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی هفتم فصل۴ تبدیلات هندسی (انتقال، [...]

دانلود رایگان آزمون علوم هفتم فصل ۳ حجم کمتر یا بیشتر – گرما و تغییر حالت ماده

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هفتم فصل ۳ حجم کمتر [...]

دانلود رایگان آزمون علوم ششم درس ۶ ورزش و نیرو(۱)

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم ششم درس ۶ ورزش و [...]