دفترچه آزمون های مختلف

دفترچه آزمون های مختلف1399/5/2 17:42:47

نمونه سوالات و آزمون های تیزلاین

نمونه سوال رایگان مطالعات هشتم درس چهاردهم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات هشتم درس چهاردهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید نمونه [...]

نویسنده : | 17ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال مطالعات هشتم درس سیزدهم با جواب دانلود رایگان

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات هشتم درس سیزدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید نمونه [...]

نویسنده : | 16ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال رایگان زبان هشتم درس چهارم (My Health) با جواب

دانلود نمونه سوال رایگان زبان هشتم درس چهارم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید نمونه [...]

نویسنده : | 15ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان سوالات اجتماعی نهم درس دوازدهم با جواب

دانلود رایگان سوالات اجتماعی نهم درس دوازدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید برای دانلود [...]

نویسنده : | 15ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال مطالعات هفتم درس ۱۲ و ۱۳ با جواب دانلود رایگان

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات هفتم درس ۱۲ و ۱۳ با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید [...]

نویسنده : | 14ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال رایگان اجتماعی هشتم درس دوازدهم با جواب

دانلود نمونه سوال رایگان اجتماعی هشتم درس دوازدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید نمونه [...]

نویسنده : | 14ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

تست‌های اجتماعی نهم درس یازدهم با جواب

دانلود رایگان تست‌های اجتماعی نهم درس ۱۱ با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید برای دانلود [...]

نویسنده : | 14ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال رایگان اجتماعی هفتم درس یازدهم با جواب

دانلود نمونه سوال رایگان اجتماعی هفتم درس یازدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید برای [...]

نویسنده : | 13ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال رایگان اجتماعی نهم درس ده با جواب

دانلود نمونه سوال رایگان اجتماعی نهم درس ۱۰ با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید برای [...]

نویسنده : | 13ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات فارسی ششم درس یازدهم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات فارسی ششم درس یازدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید برای [...]

نویسنده : | 12ام اسفند, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال مطالعات نهم درس هشتم با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات نهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 9ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال علوم هشتم درس یازده با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال علوم هشتم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 8ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال زبان انگلیسی نهم درس سه ( Festivals and Ceremonies ) با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی نهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 7ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال تستی علوم نهم فصل یازدهم مبحث ویروس ها با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم فصل یازدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

نویسنده : | 7ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال اجتماعی نهم درس نه با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال اجتماعی نهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 6ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال تستی علوم نهم فصل ۱۱ مبحث قارچ ها با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم فصل ۱۱ با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

نویسنده : | 6ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال علوم نهم فصل ۱۱ مبحث آغازیان با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم فصل ۱۱ با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

نویسنده : | 6ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال اجتماعی هشتم درس یازده با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال اجتماعی هشتم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 5ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم درس سه ( My Abilities ) با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 5ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود آزمون هوش و خلاقیت رایگان به همراه پاسخنامه تشریحی

اختصاصی برای دانش‌آموزان پایه ششم و نهم، آزمون هوش و خلاقیت رایگان تیزلاین به شما فرصتی منحصر به [...]

نویسنده : | 5ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: , |

نمونه سوال علوم نهم فصل یازدهم مبحث باکتری با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم فصل یازدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

نویسنده : | 5ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی نهم درس هفتم با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات اجتماعی نهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 4ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال علوم نهم فصل یازده مبحث کلید شناسایی دو راهی، گروه‌بندی جانداران

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم فصل یازده با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

نویسنده : | 4ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال اجتماعی هفتم درس دهم با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال اجتماعی هفتم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 4ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال تستی زبان انگلیسی یازدهم درس دوم با پاسخنامه

برای دانلود رایگان زبان انگلیسی یازدهم درس دوم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 3ام بهمن, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود آزمون رایگان هوش و خلاقیت با پاسخنامه تشریحی

اگر داوطلب آزمون تیزهوشان ششم به هفتم و نهم به دهم هستید به هیچ وجه آزمون رایگان هوش [...]

نمونه سوال امتحانی نوبت اول هندسه دوازدهم با پاسخنامه تشریحی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دوازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال امتحانی نوبت اول شیمی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دوازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال امتحانی نوبت اول زیست شناسی دوازدهم رشته تجربی به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دوازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال امتحانی نوبت اول ریاضی دوازدهم رشته تجربی به همراه پاسخنامه تشریحی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دوازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوال امتحانی نوبت اول فیزیک دوازدهم (ریاضی و فیزیک و تجربی) به همراه پاسخنامه تشریحی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دوازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1402|دسته بندی: دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون آنلاین ریاضی هشتم فصل اول به همراه پاسخنامه تشریحی

در این پست، با هدف ارتقاء دانش ریاضی دانش‌آموزان پایه هشتم، نمونه سوال ریاضی هشتم فصل اول به صورت [...]

نویسنده : | 17ام آذر, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, درس ریاضی, سوالات و آزمون ها|

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل اول با جواب

در این پست، با هدف ارتقاء دانش ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم، نمونه سوال ریاضی هفتم فصل اول به صورت [...]

نویسنده : | 5ام آذر, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, درس ریاضی, سوالات و آزمون ها|

آزمون هوش و خلاقیت تیزهوشان به همراه پاسخنامه تشریحی ـ رایگان

آزمون هوش و خلاقیت نقش حیاتی در ارزیابی و تقویت استعدادهای تحلیلی دانش‌آموزان دارند، به ویژه کسانی که در [...]

آزمون ریاضی ششم فصل اول با جواب

در این پست، با هدف ارتقاء دانش ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم، یک آزمون آنلاین تستی با ۱۵ سوال از [...]

نویسنده : | 22ام آبان, 1402|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, درس ریاضی, سوالات و آزمون ها|

دانلود رایگان آزمون انگلیسی یازدهم ـ درس اول ـ واژگان

برای دانلود رایگان آزمون انگلیسی یازدهم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 11ام آبان, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون اجتماعی هفتم درس ۹ – من کجا زندگی می کنم؟

برای دانلود رایگان آزمون اجتماعی هفتم درس نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

دانلود رایگان آزمون اجتماعی نهم درس ۶ زیست بوم ها در خطرند

برای دانلود رایگان آزمون اجتماعی نهم درس ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی نهم درس دوم Travel

برای دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی نهم درس دوم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هشتم درس دوم My-Week

برای دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هشتم درس دوم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هشتم درس اول My Nationality

برای دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هشتم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی نهم درس اول Personality

برای دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی نهم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی یازدهم درس اول گرامر

برای دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی یازدهم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

نویسنده : | 1ام آبان, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۵

برای دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۵ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی هشتم فصل۴ – عصر ارتباطات

برای دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۴ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۳ (نوجوانان و قانون)

برای دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۳ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود آزمون مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲

برای دانلود آزمون مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هشتم فصل اول ( تعاون )

برای دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هشتم فصل اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هفتم ـ درس پنج ـ My Appearance

برای دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هفتم درس پنج کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود [...]

دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هفتم درس ۸ (مصرف)

برای دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هفتم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم ـ درس چهار ـ My Family

برای دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم درس چهار کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۷ (تولید و توزیع)

آزمون تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی [...]

دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم ـ درس سه ـ My Age

برای دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم درس سه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۳ (مقابله با حوادث)

دانلود آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۳ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات [...]

دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم ـ درس دو ـ My Classmate

برای دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم درس دو کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 31ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه‌ سوال مطالعات اجتماعی نهم درس ۵ – دانلود رایگان

دانلود رایگان نمونه‌ سوال مطالعات اجتماعی نهم درس پنج کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 31ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۲ (قانون)

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۲ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 31ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم ـ درس اول ـ My Name

برای دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

نویسنده : | 30ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۱ (حقوق و مسئولیت های ما )

دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 30ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس ۴ (هوای پاک آب فراوان)

دانلود رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس چهار کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات [...]

نویسنده : | 30ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس ۳ (چهره زمین)

دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی نهم درس سه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 29ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه‌ سوال علوم هفتم فصل ۱۱ ( یاخته‌ها )

دانلود رایگان نمونه‌ سوال علوم هفتم فصل ۱۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

دانلود رایگان نمونه‌ سوال تستی علوم هفتم فصل ۱۱ ( نگاهی به درون یاخته‌)

دانلود رایگان نمونه‌ سوال تستی علوم هفتم فصل ۱۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان [...]

دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی نهم درس ۲ (حرکات زمین)

دانلود آزمون تستی مطالعات اجتماعی نهم درس دو کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

نویسنده : | 28ام شهریور, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون‌های شبیه‌ساز تیزهوشان رایگان ششم و نهم

اگر داوطلب آزمون تیزهوشان هستید چه پایه ششم باشید چه پایه نهم برای آمادگی باید از منابع متنوعی بر [...]

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ با پاسخنامه

آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲ به صورت تستی برگزار می‌شود و هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر پاسخ [...]

سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با پاسخنامه

آزمون‌ تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۲ در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲  برگزار شد.  این آزمون شامل دو دفترچه سوال است. دفترچه [...]

سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ با پاسخنامه

آزمون‌ تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۲ در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱  برگزار شد.  این آزمون شامل دو دفترچه سوال است. دفترچه [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم دین و زندگی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم تاریخ یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان‌انگلیسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هندسه یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فیزیک یازدهم( تجربی و ریاضی) به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زیست‌شناسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم حسابان یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 31ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم قرآن نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان انگلیسی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی نهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم تاریخ دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم دین و زندگی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان‌انگلیسی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زیست‌شناسی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم شیمی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 27ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هندسه دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فیزیک دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم ریاضی دهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان انگلیسی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 26ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم قرآن هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 25ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 25ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 25ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم قرآن هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان انگلیسی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی هفتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 20ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه هفتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هدیه‌های آسمانی ششم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه ششم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه ششم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پنجم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هدیه‌های آسمانی پنجم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 9ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه چهارم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هدیه‌های آسمانی چهارم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه چهارم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 9ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه چهارم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون پایش سمپاد یازدهم مرحله اول سال‌های گذشته به همراه پاسخنامه

آزمون پایش سمپاد یازدهم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود [...]

نویسنده : | 6ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون پایش سمپاد دهم مرحله دوم سال‌های گذشته به همراه پاسخنامه

 آزمون‌ پایش علمی سمپاد دهم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی [...]

نویسنده : | 6ام اردیبهشت, 1402|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون پایش سمپاد هشتم مرحله دوم سال‌های گذشته به همراه پاسخنامه

آزمون پایش سمپاد هشتم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود [...]

آزمون فارسی هشتم درس ۱۱ ( پرچم داران) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۱۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 9ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هشتم درس ۱۰ ( قلم سحرامیز، دو نامه) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۱۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 8ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون مطالعات اجتماعی نهم درس یک (زمین، مهد زیبای انسان‌ها) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون مطالعات اجتماعی نهم درس یک کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات [...]

نویسنده : | 7ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هشتم درس ۹ ( نوجوان باهوش، آشپز زاده ی وزیر، گریه ی امیر) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 7ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هشتم درس ۸ ( آزادگی) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هشتم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم [...]

نویسنده : | 5ام فروردین, 1402|دسته بندی: پایه هشتم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی هفتم درس ۱۰ (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۱۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۷ (کار و تلاش) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۹ (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۶ (وقتی بوعلی کودک بود) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۶ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۸ (زندگی همین لحظه هاست) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۵ (کاجستان) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۵ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۷ (علم زندگانی) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۴ (شجاعت) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۴ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی چهارم درس ۱۶ و ۱۷ ( پرسشگری و مدرسه هوشمند ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۶ و ۱۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۶ (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۶ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۳ (روزی که باران می‌بارید) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۳ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم [...]

آزمون فارسی ششم درس ۱۰ (عطار و جلال‌الدین محمد) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۱۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 10ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم درس ۱۵ ( شیر و موش ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۵ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی چهارم [...]

آزمون فارسی هفتم درس ۴ (بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی هفتم درس ۴ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی پنجم درس ۱۱ و ۱۲ _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی پنجم درس ۱۱ و ۱۲ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

آزمون فارسی ششم درس ۹ (رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 9ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم درس ۱۴ ( ادب از که آموختی؟ ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۴ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی چهارم [...]

آزمون فارسی ششم درس ۸ (دریاقُلی) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 8ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم درس ۱۳ ( لطف حق ) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم درس ۱۳ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی چهارم [...]

آزمون فارسی ششم درس ۷ (فرهنگ بومی 1) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 7ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی چهارم دروس ۱۱ و ۱۲ (فرمانده دل‌ها، یک اتفاق ساده) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی چهارم دروس ۱۱ و ۱۲۰ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون [...]

آزمون فارسی ششم درس 6 (ای وطن) _ دانلود رایگان

دانلود آزمون فارسی ششم درس 6 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

نویسنده : | 6ام اسفند, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

آزمون فارسی پنجم درس 10 ـ نام نیکو

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 10 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون فارسی پنجم درس 9 ـ نام‌آورانِ دیروز، امروز، فردا

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 9 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 7 ـ آداب نیکان

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم درس 7 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون فارسی پنجم درس 8 دفاع از میهن

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 8 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 6 ـ راهِ نیک بختی

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم درس 6 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون فارسی پنجم درس 6 ـ سرود ملی

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 6 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 4 ـ سَفَر شکفتن

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم درس 4 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون علوم نهم فصل 10 (قمر،سیارک ها، شهاب‌سنگ‌ها و سفر) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل 10 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم [...]

آزمون فارسی پنجم درس 5 ـ چنار و کدوبُن

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 5 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون رایگان فارسی هشتم درس 3 ـ ارمغانِ ایران

دانلود آزمون رایگان فارسی هشتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم درس [...]

آزمون رایگان علوم نهم فصل 10 (منظومۀ شمسی و سیارات) دانلود رایگان

دانلود آزمون رایگان علوم نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل [...]

آزمون فارسی پنجم درس 4 ـ بازرگان و پسران

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 4 کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی [...]

آزمون تستی فارسی هشتم درس 2 ـ خوب جهان را ببین، صورتگر ماه دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی فارسی هشتم [...]

آزمون تستی علوم نهم فصل 10 (صورت های فلکی) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون تستی علوم نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل [...]

تست‌های فصل ۹ ریاضی هشتم ( زاویه های محاطی) دانلود رایگان

دانلود رایگان تست‌های فصل ۹ ریاضی هشتم  کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی [...]

آزمون فارسی پنجم ـ درس 2 و 3

دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس [...]

آزمون فارسی هشتم درس 1 ـ پیش از اینها دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی هشتم درس [...]

تست‌های علوم نهم فصل 10 (علم نجوم، کهکشان، ستارگان‌) دانلود رایگان

دانلود رایگان تست‌های علوم نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم نهم فصل [...]

آزمون ریاضی پایه هشتم فصل ۹ ( زاویه های مرکزی) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون ریاضی پایه هشتم فصل ۹ ( زاویه های مرکزی) کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید [...]

آزمون رایگان فارسی پنجم ـ درس 1 ـ تماشاخانه

دانلود آزمون رایگان فارسی پنجم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی پنجم درس 1 [...]

آزمون ریاضی هشتم فصل ۹ (خط و دایره) دانلود رایگان

دانلود رایگان آزمون ریاضی هشتم فصل ۹ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی [...]

دانلود آزمون فارسی ششم درس 5 ـ هفت خان رستم

دانلود آزمون فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم درس 5 [...]

آزمون چهارگزینه‌ای فارسی ششم درس 4 ـ داستان من و شما

دانلود رایگان آزمون چهارگزینه‌ای فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

آزمون رایگان فارسی ششم درس 3 ـ هوشیاری

دانلود آزمون رایگان فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم درس [...]

آزمون تستی فارسی ششم درس 2 ـ پنجره‌های شناخت

دانلود رایگان آزمون تستی فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم [...]

آزمون فارسی هفتم درس سوم ( نسل آینده ساز )

دانلود رایگان آزمون فارسی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان فارسی هفتم درس سوم [...]

آزمون رایگان فصل ۹ ریاضی هفتم ( احتمال و تجربه )

دانلود آزمون رایگان فصل ۹ ریاضی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی [...]

آزمون تستی فارسی هفتم درس دوم ( چشمه ی معرفت )

دانلود رایگان آزمون تستی فارسی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان فارسی هفتم درس [...]

آزمون رایگان تستی ریاضی هفتم فصل 9 ( احتمال یا اندازه‌گیری شانس )

دانلود آزمون رایگان تستی ریاضی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی [...]

آزمون رایگان فارسی هفتم درس اول ( زنگ آفرینش )

دانلود آزمون رایگان فارسی هفتم درس اول کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان فارسی هفتم [...]

آزمون فارسی ششم درس 1 ـ معرفت کردگار

دانلود رایگان آزمون فارسی ششم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فارسی ششم درس [...]

آزمون تستی ریاضی هفتم فصل 9 ( نمودارها و تفسیر نتیجه‌ها )

دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی ریاضی [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 30ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هندسه یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 30ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 30ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی یازدهم با پاسخنامه (دانلود رایگان)

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 22ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی زیست‌شناسی یازدهم تجربی با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 22ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فارسی یازدهم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 21ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول ریاضی ۲ یازدهم تجربی به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 21ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول شیمی یازدهم تجربی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 17ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فیزیک یازدهم تجربی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 17ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول شیمی یازدهم رشته ریاضی فیزیک

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 14ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فیزیک یازدهم رشته ریاضی فیزیک

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول آمار و احتمال یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 13ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پیام‌های آسمانی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فارسی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه نهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 12ام دی, 1401|دسته بندی: پایه نهم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول تفکر و سبک زندگی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پیام‌های آسمانی هشتم و قرآن به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی هشتم به همراه پاسخنامه – دانلود رایگان

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پیام‌های آسمانی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول تفکر و سبک زندگی هفتم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول عربی هفتم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه هفتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی نوبت اول حسابان یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه یازدهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 7ام دی, 1401|دسته بندی: پایه یازدهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی دهم به همراه پاسخنامه تشریحی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 5ام دی, 1401|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هندسه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه دهم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 4ام دی, 1401|دسته بندی: پایه دهم, جزوات, دانلودها, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هدیه‌های آسمانی ششم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه ششم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 1ام دی, 1401|دسته بندی: پایه ششم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول هدیه‌های آسمانی پنجم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 29ام آذر, 1401|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی پنجم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام آذر, 1401|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فارسی پنجم

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول پایه پنجم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، [...]

نویسنده : | 28ام آذر, 1401|دسته بندی: پایه پنجم, جزوات, دانلودها, دروس عمومی, سوالات و آزمون ها|برچسب ها: