درس علوم تجربی

دانلود رایگان آزمون علوم هشتم فصل ۱۱ ـ تشکیل کانی‌ها، کانی‌های ملی

برای دانلود رایگان آزمون علوم هشتم فصل ۱۱ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هشتم ـ فصل 11 [...]

1401/9/3 15:48:47برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون تستی علوم هشتم ـ فصل ۵ ـ دستگاه حرکتی

برای دانلود رایگان آزمون تستی علوم هشتم فصل ۵ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هشتم ـ فصل [...]

1401/8/22 12:00:50برچسب ها: |

دانلود آزمون علوم هشتم فصل شش ـ تنظیم کلسیم خون، تنظیم ترشح هورمون‌ها‌

برای دانلود آزمون علوم هشتم فصل شش کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هشتم ـ فصل 6 ـ [...]

1401/8/29 8:38:19برچسب ها: |

دانلود آزمون علوم هشتم فصل ۶ ـ تنظیم قند خون، مقابله با فشارهای روحی و جسمی‌

برای دانلود آزمون علوم هشتم فصل ۶ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هشتم ـ فصل 6 ـ [...]

1401/8/29 8:34:42برچسب ها: |

دانلود آزمون علوم هشتم ـ فصل 6 ـ تنظیم رشد بدن، تنظیم سوخت‌وساز‌

برای دانلود آزمون علوم هشتم فصل ۶ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هشتم ـ فصل 6 ـ [...]

1401/8/29 8:34:14برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون علوم هشتم ـ فصل ۵ ـ اندام‌های حسی‌

برای دانلود رایگان آزمون علوم هشتم فصل ۵ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم هشتم ـ فصل ۵ [...]

1401/8/21 17:57:07برچسب ها: |
برگشت به بالا