پایه ششم

آزمون رایگان استعداد تحلیلی ویژه تیزهوشان ششم

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون هوش استعداد تحلیلی جهت دانلود آزمون های مبحثی تیزهوشان [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی ششم فصل پنج مبحث طول و سطح و مساحت دایره

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی ششم فصل پنج مبحث طول و سطح و مساحت دایره [...]

دانلود رایگان آزمون علوم ششم درس چهار – سفر به اعماق زمین

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون علوم ششم درس چهار - سفر به اعماق زمین [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات هوش محاسباتی تیزهوشان ششم به هفتم

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان نمونه سوالات هوش محاسباتی تیزهوشان ششم به هفتم جهت دانلود [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات هوش تحلیلی تیزهوشان ششم به هفتم

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان نمونه سوالات هوش تحلیلی تیزهوشان ششم به هفتم جهت دانلود [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم فصل شش مبحث مساحت لوزی و ذوزنقه

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم فصل شش مبحث مساحت لوزی و ذوزنقه [...]

بارگذاری پست های بیشتر