سوالات و آزمون ها

نمونه سوال مطالعات نهم درس هشتم با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال مطالعات نهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی نهم درس [...]

1402/11/9 15:47:06برچسب ها: |

نمونه سوال زبان انگلیسی نهم درس سه ( Festivals and Ceremonies ) با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی نهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی نهم [...]

1402/11/3 16:45:27برچسب ها: |

نمونه سوال تستی علوم نهم فصل یازدهم مبحث ویروس ها با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم فصل یازدهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی علوم نهم [...]

1402/11/3 16:31:24برچسب ها: |

نمونه سوال اجتماعی نهم درس نه با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال اجتماعی نهم با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی نهم درس [...]

1402/11/3 16:44:46برچسب ها: |

نمونه سوال تستی علوم نهم فصل ۱۱ مبحث قارچ ها با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال علوم نهم فصل ۱۱ با پاسخنامه کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی علوم نهم [...]

1402/11/3 16:31:04برچسب ها: |
برگشت به بالا