پایه هفتم

دانلود رایگان آزمون اجتماعی هفتم درس ۹ – من کجا زندگی می کنم؟

برای دانلود رایگان آزمون اجتماعی هفتم درس نهم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون اجتماعی هفتم ـ درس 9-من [...]

1402/8/11 13:40:05برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هفتم ـ درس پنج ـ My Appearance

برای دانلود رایگان آزمون تستی زبان انگلیسی هفتم درس پنج کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم [...]

1402/6/30 14:36:01برچسب ها: |

دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هفتم درس ۸ (مصرف)

برای دانلود آزمون رایگان مطالعات اجتماعی هفتم درس ۸ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم ـ [...]

1402/6/30 13:39:20برچسب ها: |

دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم ـ درس چهار ـ My Family

برای دانلود آزمون رایگان زبان انگلیسی هفتم درس چهار کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون زبان انگلیسی هفتم ـ [...]

1402/6/30 14:35:32برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۷ (تولید و توزیع)

آزمون تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون مطالعات اجتماعی هفتم ـ درس ۷ ـ [...]

1402/6/30 13:37:01برچسب ها: |
برگشت به بالا