ویدئوهای آموزشی

صفحه اصلی/ویدئوهای آموزشی

ویدیو آموزشی ریاضی ششم فصل دوم مبحث کسرهای متوالی با استاد بیگدلی

[...]

فیلم آموزشی جبر و معادله پایه هفتم با استاد مسعود بیگدلی

[...]

آموزش ریاضی نهم فصل 1 مبحث مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

[...]

ویدیو آموزشی روش حل سوالات استعداد تحلیلی با استاد مسعود بیگدلی

[...]

فیلم درسی از فصل مجموعه ها آموزش مبحث مجموعه‏ ها و احتمال

[...]

فیلم آموزشی از فصل مثلث از کلاس هشتم از مباحث مثلث های همنهشت

[...]

آموزش ریاضی نهم فصل ششم معادله خط با استاد مسعود بیگدلی

[...]

آموزش ریاضی ششم مبحث تقسیم عدد اعشاری بر عدد صحیح

[...]

ویدیو تدریس سوالات هوش -هوش محاسباتی استاد بیگدلی

[...]

بارگذاری پست های بیشتر