درس ریاضی

دانلود رایگان آزمون فصل هفتم ریاضی پنجم مبحث احتمال

برای دانلود آزمون فصل هفتم ریاضی پنجم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم فصل ۷ ـ احتمال [...]

1401/9/19 1:27:31برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم فصل هفتم ـ میانگین

برای دانلود آزمون ریاضی پنجم فصل هفتم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم فصل ۷ ـ میانگین [...]

1401/9/18 11:00:23برچسب ها: |

دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم فصل ۷ ـ جمع آوری و نمایش داده ها

برای دانلود آزمون ریاضی پنجم فصل ۷ کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم فصل ۷ ـ جمع [...]

1401/9/16 9:24:54برچسب ها: |

آزمون رایگان فصل چهار ریاضی پنجم مبحث زاویه و نیمساز

برای دانلود آزمون رایگان فصل چهار ریاضی پنجم کافی ست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم ـ فصل [...]

1401/8/15 20:05:41برچسب ها: |

نمونه سوال فصل چهار ریاضی پنجم مبحث تقارن مرکزی (دانلود رایگان)

برای دانلود رایگان نمونه سوال فصل چهار ریاضی پنجم کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم ـ فصل [...]

1401/8/15 11:25:02برچسب ها: |

آزمون رایگان فصل ۴ ریاضی پنجم مبحث چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

برای دانلود آزمون رایگان فصل ۴ ریاضی پنجم کافی ست بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی پنجم ـ فصل [...]

1401/8/17 17:10:48برچسب ها: |
برگشت به بالا