تیزلاین

درباره تیزلاین

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تیزلاین تاکنون 1067 مطلب را ایجاد کرده است.

نمونه سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن ننمونه سوالات امتحان نهایی سلامت [...]

1403/2/28 19:48:42برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحان نهایی فارسی ۳ دوازدهم با جواب

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحان نهایی فارسی [...]

1403/2/28 16:53:07برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳ تجربی دوازدهم با جواب

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی [...]

1403/2/28 15:53:17برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی و فیزیک دوازدهم با جواب

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک [...]

1403/2/28 14:09:13برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک ۳ تجربی دوازدهم با جواب

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن ننمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک [...]

1403/2/28 14:02:13برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحان نهایی زبان خارجی ۳ دوازدهم با جواب

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحان نهایی زبان [...]

1403/2/28 9:58:11برچسب ها: |
برگشت به بالا