پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان انگلیسی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی [...]

1402/2/26 9:15:50برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پیام‌های آسمانی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی [...]

1402/2/26 9:17:02برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم قرآن هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی [...]

1402/2/26 9:18:54برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی [...]

1402/2/26 9:20:54برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی هشتم با پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم پایه هشتم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی [...]

1402/2/26 9:23:04برچسب ها: |

آزمون پایش سمپاد هشتم مرحله دوم سال‌های گذشته به همراه پاسخنامه

آزمون پایش سمپاد هشتم به دلیل ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود در مقایسه با دیگر مدارس [...]

1402/2/5 17:45:10برچسب ها: |
برگشت به بالا