پایه یازدهم

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم دین و زندگی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم [...]

1402/2/31 12:33:25برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم تاریخ یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم [...]

1402/2/31 12:36:31برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم زبان‌انگلیسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم [...]

1402/2/31 12:38:10برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم عربی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم [...]

1402/2/31 12:38:43برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم فارسی یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم [...]

1402/2/31 12:39:19برچسب ها: |

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم هندسه یازدهم به همراه پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت دوم هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم [...]

1402/2/31 12:39:56برچسب ها: |
برگشت به بالا