درس ریاضی

دانلود رایگان سوالات آزمون نمونه دولتی 1399-1400 بیش از پانزده استان کشور

همانطور که مدارس نمونه دولتی را در مقالات گذشته معرفی کرده ایم و همچنین نزدیک شدن به زمان برگزاری این آزمون، بهتر است داوطلبان [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل پنجم مبحث تجزیه و کاربرد های عبارت های جبری

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل ۵ تجزیه و کاربردهای عبارت های جبری [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل سوم مبحث حل مسئله در هندسه

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ۱۱ ریاضی نهم فصل ۳ حل مسیله در هندسه [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل سوم مبحث شکل های متشابه

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ۱۲ ریاضی نهم فصل ۳ شکل های متشابه جهت [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل ششم مبحث دستگاه معادله های خطی

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل 6 دستگاه معادله های خطی جهت [...]

دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل ششم مبحث شیب خط و عرض از مبدا،معادله خط

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون ریاضی نهم فصل 6 شیب خط و عرض از مبدا، معادله [...]

دانلود رایگان نمونه سوالات مبحث همنهشتی مثلثها(ریاضی نهم)

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید آزمون ۱۰ ریاضی نهم فصل سوم مبحث همنهشتی مثلث ها جهت دانلود [...]

دانلود دفترچه آزمون های تیزهوشان نهم به دهم از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰

برای دانلود رایگان آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۰-۹۹ کافی ست بر روی لینک زیر کلیک کنید دفترچه آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۰-۹۹ [...]

دانلود رایگان دفترچه آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۹۹-۹۸ با پاسخنامه

برای دانلود رایگان آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۹۹-۹۸ کافی ست بر روی لینک زیر کلیک کنید دفترچه آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۹۹-۹۸ [...]

دانلود رایگان دفترچه آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۹۸-۹۷ با پاسخنامه

برای دانلود رایگان آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۹۸-۹۷ کافی ست بر روی لینک زیر کلیک کنید دفترچه آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۹۸-۹۷ [...]

بارگذاری پست های بیشتر