آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲ به صورت تستی برگزار می‌شود و هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر پاسخ غلط یک نمره منفی دارد. در نتیجه باید از جواب خود مطمئن باشید و حتی اگر بین دو گزینه شک دارید پیشنهاد می‌شود به آن سوال پاسخ ندهید.

آزمون شامل ۱۰۰ سوال از استعداد تحصیلی می‌باشد که دانش آموزان باید در ۱۲۰ دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. منابع، تعداد و ضرایب سوالات برای هر درس در جدول زیر قرار دارد.

جهت دانلود دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 1402 بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

پاسخنامه کلیدی پیشنهادی تیزلاین 

پاسخنامه کلیدی آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲
تقویم آموزشی کلاس‌های آنلاین تیزهوشان تیزلاین ۱۴۰۲-۱۴۰۳
  • کلیه کلاس‌های پایه پنجم و ششم ترم یک تیزلاین
  • کلیه کلاس‌های تیزهوشان پایه ششم ابتدایی ترم یک تیزلاین
  • برنامه کلیه کلاس‌های پایه هفتم ترم یک
  • کلیه کلاس‌های تیزهوشان پایه هشتم ترم یک تیزلاین
  • برنامه کلیه کلاس‌های آمادگی تیزهوشان نهم به دهم تیزلاین ترم یک
  • کلیه‌ کلاس‌های آنلاین پایه دهم ترم یک
  • کلیه کلاس‌های آنلاین پایه یازدهم ترم یک
کلاس های آنلاین تیزلاین