آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲ به صورت تستی برگزار می‌شود و هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر پاسخ غلط یک نمره منفی دارد. در نتیجه باید از جواب خود مطمئن باشید و حتی اگر بین دو گزینه شک دارید پیشنهاد می‌شود به آن سوال پاسخ ندهید.

آزمون شامل ۱۰۰ سوال از استعداد تحصیلی می‌باشد که دانش آموزان باید در ۱۲۰ دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. منابع، تعداد و ضرایب سوالات برای هر درس در جدول زیر قرار دارد.

ویدیو تحلیل سوالات علوم آزمون نمونه دولتی در کانال یوتیوب آکادمی تیزلاین

جهت دانلود دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 1402 بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

پاسخنامه کلیدی پیشنهادی تیزلاین 

پاسخنامه کلیدی آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۲
تقویم آموزشی کلاس‌های آنلاین تیزهوشان تیزلاین ۱۴۰۲-۱۴۰۳
  • کلیه کلاس‌های پایه چهارم و پنجم ترم دو تیزلاین
  • کلیه کلاس‌های آمادگی تیزهوشان پایه ششم ترم دو
  • کلاس‌های آنلاین تیزهوشان پایه هفتم ترم دو تیزلاین
  • کلاس‌های آنلاین تیزهوشان پایه هشتم ترم دو تیزلاین
  • کلاس‌های آنلاین تیزهوشان پایه نهم ترم دو تیزلاین
کلاس های آنلاین تیزلاین