دکتر نعمت زاده
دکتر نعمت زادهمشاور ارشد دپارتمان مشاوره آکادمی تیزلاین

تصاویر مربوطه

  • جلسه مشاوره ای دکتر نعمت زاده
  • همایش انتخاب رشته اصولی

ویدئوی استاد