سعید عرب زاده
سعید عرب زادهمدرس دینی و پیام های آسمانی

متولد 1360 در تهران هستم. در سال 81 در رشته برنامه ریزی فارغ التحصیل شدم و پس از آن دوره جامع المقدمات رو در حوزه مجتهدی گذروندم و از سال 80 در مدارس منطقه سه مشغول تدریس شدم، در سال 85 دوره ضمن خدمت مشاوره رفتاری و تحصیلی رو در اداره منطقه هشت گذروندم و از سال 91 تألیف کتاب های کمک آموزشی رو شروع کردم اکنون چند سال است در مجموعه سلام مشغول تدریس هستم

کارشناسی برنامه ریزی
کارشناسی جامع المقدمات
دوره مشاوره آموزشی ضمن خدمت


مدرس پیام آسمانی در مدارس روش،نور دانش، دارالفنون، روزبهان، مجموعه مدارس علامه طباطبایی،مجموعه مدارس سلام

دروس عمومی انتشارات مبتکران
تدریس استودیویی موسسه خوارزمی
بانک سوالات 31 استان انتشارات مبتکران

طراح سوالات دوره ای قلمچی
طراح سوالات آزمون جامع مجتمع علامه طباطبایی

تصاویر مربوطه

    ویدئوی استاد