حسین مهدی زاده
حسین مهدی زادهمدرس ریاضیات تیزهوشان

استاد حسین مهدی زاده از مدرسین برتر ریاضی متوسطه آکادمی تیزلاین دارای ۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس مختلف ایران می باشند.

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه بین الملل امام خمینی استان قزوین


مدرس ریاضیات متوسطه اول در مدارس مختلف و دبیر رسمی آموزش و پرورش

استاد دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه کار قزوین

معلم برتر در برگزاری با شکوه دهه ریاضی در سال ۹۷ آموزش و پرورش استان قزوین

مدرس برتر دانشگاه علمی کاربردی استان قزوین در سال ۹۹

معلم برتر در به کارگیری آموزش مجازی در آموزش و پرورش استان قزوین

تصاویر مربوطه

ویدئوی استاد