دکتر قربانی
دکتر قربانیمدیر و موسس آکادمی تیزلاین

تصاویر مربوطه

  • کلاس آنلاین هوش منطقی تیزهوشان ششم با تدریس استاد بیگدلی ترم تابستان تیزلاین

ویدئوی استاد