دکتر قربانی
دکتر قربانیمدیر و موسس آکادمی تیزلاین

تصاویر مربوطه

  • کلاس هوش طبیعی و منطقی ششم دکتر قربانی ترم یک
  • کلاس علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم یک
  • کلاس علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم یک
  • کلاس علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم یک
  • کلاس هوش منطقی و طبیعی تیزهوشان نهم تیزلاین
  • کلاس آنلاین شیمی دهم پیشرفته دکتر قربانی ترم یک
  • کلاس آنلاین شیمی یازدهم پیشرفته دکتر قربانی ترم یک
  • کلاس المپیاد زیست سطح دو - تیزلاین
  • کلاس المپیاد زیست سطح یک - تیزلاین

ویدئوی استاد