حمید طالب تبار
حمید طالب تبارمدرس فارسی تیزهوشان

تصاویر مربوطه

  • کلاس فارسی تیزهوشان هشتم استاد طالب تبار
  • کلاس تیزهوشان فارسی نهم استاد طالب‌تبار

ویدئوی استاد