زهرا گیاه تازه
زهرا گیاه تازهمدرس علوم و هوش تجربی

استاد زهرا گیاه تازه از مدرسین مجرب علوم و هوش تجربی آکادمی تیزلاین دارای ۲۳ سال سابقه تدریس در مراکز برتر علمی و مدارس سمپاد و همچنین ایشان از طراحان آزمون های ازمایشی و مولفین بیش از ده جلد کتاب از انتشارات مطرح می باشند.

فارغ التحصیل فرزانگان

کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: تربیت مدرس رشته بیو فیزیک


مدرس علوم در مدارس سمپاد و غیر انتفاعی وآموزشگاه واله، اندیشمند، شاکری و گاج و….

1100 سوال چهارگزینه ای علوم تجربی پنجم ابتدایی: المپیاد – تیزهوشان انتشارات واله

علوم تجربی ششم دبستان دوره دوم دبستان (تیزهوشان) انتشارات واله

به روش آموزش علوم ششم دبستان: ویژه ی دانش آموزان کوشا و تیزهوش انتشارات واله

آموزش زیست شناسی و زمین نهم به روش واله

شاهکار علوم پنجم ابتدایی کلاغ سپید

شاهکار علوم چهارم ابتدایی کلاغ سپید

شاهکار علوم ششم کلاغ سپید

کتاب کار پنج بعدی علوم پنجم ابتدایی دکتر آی کیو گاج

کتاب کار پنج بعدی علوم چهارم ابتدایی دکتر آی کیو گاج

کتاب کار پنج بعدی عربی نهم دکتر آی کیو گاج

علوم چهارم، پنجم، ششم دبستان انتشارات گاج

طراح سوالات واله، گاج، مبتکران و …

تصاویر مربوطه

ویدئوی استاد