دکتر رضا رحمانی
دکتر رضا رحمانی مدرس زیست شناسی کنکور، پایه و تیزهوشان

دکتر رضا رحمانی از مدرسین باسابقه زیست شناسی اکادمی تیزلاین، مراکز برتر تهران و همچنین از مولفین و ویراستاران علمی کتب انتشارات مختلف می باشند.

دکتری : بیوشیمی دانشگاه تهران


مدرس باسابقه زیست شناسی مراکز برتر تهران

مولف و ویراستار علمی کتب انتشارات مختلف

  1. طراح سوالات آزمون های تیزلاین

تصاویر مربوطه

    ویدئوی استاد