سعید موسی وند
سعید موسی وندمدرس زبان انگلیسی

استاد سعید موسی وند از اساتید مجرب زبان انگلیسی آکادمی تیزلاین می باشند که دارای سابقه تدریس در بسیاری از مدارس تهران هستند.

لیسانس مدیریت بازرگانی


سابقه تدریس در مدارس:

منطقه ۱ متوسطه اول و دوم سپهر معرفت کامرانیه و فرمانیه
منطقه ۲ دبستان سرای دانش شعبه سعادت آباد و متوسطه اول سرای دانش شعبه مرزداران
منطقه ۴ متوسطه دوم دبیرستان المهدی(عج)
منطقه ۶ متوسطه اول سرای دانش شعبه وصال شیرازی و شعبه امیرآباد

تصاویر مربوطه

ویدئوی استاد