میثم بهرامی جویا
میثم بهرامی جویامدرس ریاضیات تیزهوشان

تصاویر مربوطه

  • کلاس ریاضی تیزهوشان هشتم استاد بهرامی‌جویا ترم یک
  • کلاس ریاضی تیزهوشان نهم استاد بهرامی جویا ترم یک
  • کلاس انلاین ریاضیات پیشرفته دهم استاد بهرامی جویا ترم یک
  • کلاس آنلاین ریاضیات پیشرفته یازدهم استاد بهرامی‌جویا ترم یک

ویدئوی استاد