استاد رضا رحمت الله زاده
استاد رضا رحمت الله زادهمدرس المپیاد شیمی

استاد رضا رحمت الله زاده با ۱۷ سال سابقه تدریس المپیاد، تیزهوشان و کنکور از مدرسین مجرب شیمی متوسطه در مراکز برتر تهران و آکادمی تیزلاین و همچنین از طراحان برجسته آزمون های تحصیلی هستند.

کارشناسی :

کارشناسی ارشد :

دکتری: نانوشیمی از دانشگاه تهران


تدریس در آموزشگاه‌ها و مدارس تیزهوشان تهران

مدرس دانشگاه

۱- کتاب شیمی گاج سیر تا پیاز دهم
۲-کتاب شیمی هشتم به روش تیزهوشان واله
۳- کتاب شیمی دهم کاگو
۴- کتاب شیمی هشتم کاگو
۵- کتاب شیمی کنکور پلاس مهرو ماه
۶- کتاب تست تیزهوشان نخبگان هفتم تا نهم
۷- کتاب آزمایشگاهی شیمی کشوری
۸- کتاب آزمون هفتم، هشتم و نهم کاگو و …

  1.  طراحی آزمون قلم چی
  2. طراحی آزمون واله
  3. طراحی آزمون بعثت
  4. ….

تصاویر مربوطه

  • کلاس المویاد شیمی سطح دو - تیزلاین
  • کلاس المویاد شیمی سطح دو - تیزلاین

ویدئوی استاد