کیهان جعفریان
کیهان جعفریانمدرس ریاضیات تیزهوشان

استاد کیهان جعفریان از مدرسین مراکز و مدارس برتر تهران و همچنین از طراحان آزمون های آزمایشی تیزلاین می باشند.

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه


مدرس ریاضیات دبیرستان های ایرانیان، صدیقین، باقرالعلوم و ….

مدرس ریاضیات تیزهوشان مراکز برتر علمی

معاونت آموزشی دبیرستان علم سلیم

طراح آزمون های آزمایشی تیزلاین

تصاویر مربوطه

  • کلاس آنلاین ریاضی تیزهوشان ششم تیزلاین
  • کلاس آنلاین ریاضی پنجم تیزلاین

ویدئوی استاد