استاد رضا طاری
استاد رضا طاریمدرس ریاضی تیزهوشان

تصاویر مربوطه

  • کلاس ریاضی تیزهوشان هفتم استاد طاری ترم یک
  • کلاس ریاضیات تیزهوشان نهم استاد طاری ترم یک

ویدئوی استاد