استاد رضا طاری
استاد رضا طاریمدرس ریاضی تیزهوشان

استاد رضا طاری ۲۴ سال سابقه تدریس ریاضیات تیزهوشان و پیشرفته در مقاطع مختلف و در مدارس و مراکز آموزشی برتر دارند. همچنین ایشان مولف بیش از ۶۰ جلد کتاب آموزشی هستند.

کارشناسی مهندسی نساجی


  • ۲۴ سال سابقه تدریس در مدارس خاص تهران و آموزشگاه های واله، قیاس، نخبه پروران و …
  • مدیر گروه ریاضی موسسه مرآت
  • گزینشگر گروه ریاضی واله
  • ویراستار استاد در موسسه قلم چی
  • طراحی آموزشی و مشاور مدیران مدارس خوشنام  در مناطق ۱ و ۳
  • عضو هیئت مدیره مجتمع کوشش منطقه ۳ تهران

سیرتا پیاز ریاضی هشتم

سیرتا پیاز ریاضی نهم

آموزش ریاضی نهم بهروش واله

آموزش ریاضی هشتم بهروش واله

آموزش ریاضی هفتم بهروش واله

کتاب ریاضی هفتم و هشتم گاج

ریاضی هفتم دلفین

کتاب کپی برابر اصل ۱۰ آزمون استاندارد ریاضیات

مجموعه کتاب های سوال های پرتکرار ریاضی قلمچی

مجموعه کتاب های ریاضیدان نوجوان قلمچی

کوشش انتخاب برتر مجموعه سوالات تستی ریاضیات ویژه داوطلبان ورود به دبیرستانهای برتر

مجموعه طبقه بندی شده ویژه استعدادهای درخشان

کتاب کار ریاضی هفتم

و…

  1. طراح آزمون های آزمایشی قلم چی
  2. طراح آزمون های آزمایشی مرات
  3. طراح آزمون های آزمایشی واله
  4. طراح آزمون های آزمایشی گاج

تصاویر مربوطه

ویدئوی استاد