استاد حسن ربانی
استاد حسن ربانیمدرس زبان و ادبیات فارسی

استاد حسن ربانی از مدرسین باسابقه فارسی تیزهوشان اکادمی تیزلاین، مراکز برتر ایران و همچنین از مولفین کتب آموزشی می باشند.

کارشناسی ارشد ادبیات


مدرس مراکز برتر تهران، استاد پروازی شهرهای تبریز، اهواز، یاسوج

مولف کتاب ۳۱ استان پایه ششم

مولف کتاب سی استاد فارسی تیزهوشان

  1. طراح سوالات آزمون های تیزلاین

تصاویر مربوطه

  • کلاس هوش کلامی ششم دوره سالانه
  • کلاس هوش کلامی و هوش منطقی نهم دوره سالانه تیزلاین

ویدئوی استاد