مسعود بیگدلی
مسعود بیگدلیمدرس هوش و خلاقیت و ریاضیات

تصاویر مربوطه

  • کلاس آنلاین هوش تصویری و تجسمی تیزهوشان ششم با تدریس استاد بیگدلی ترم تابستان تیزلاین
  • کلاس آنلاین هوش محاسباتی و عددی تیزهوشان ششم با تدریس استاد بیگدلی ترم تابستان تیزلاین

ویدئوی استاد