مسعود بیگدلی
مسعود بیگدلیمدرس هوش و خلاقیت و ریاضیات

تصاویر مربوطه

  • کلاس هوش تصویری و تجسمی ششم استاد بیگدلی ترم یک
  • کلاس ریاضی تیزهوشان ششم ترم یک
  • کلاس هوش محاسباتی و عددی ششم استاد بیگدلی ترم یک
  • کلاس ریاضی تیزهوشان هفتم استاد بیگدلی ترم یک
  • کلاس ریاضی تیزهوشان هشتم استاد بیگدلی ترم یک
  • کلاس هوش و استعداد نهم استاد بیگدلی ترم یک

ویدئوی استاد