پیمان لایق
پیمان لایقمدرس علوم تجربی، زیست شناسی

تصاویر مربوطه

  • کلاس آنلاین زیست‌شناسی دهم دکتر پیمان لایق ترم یک
  • کلاس آنلاین زیست‌شناسی یازدهم پیشرفته دکتر لایق ترم یک

ویدئوی استاد