تیزلاین حامی معنوی دوازدهمین جشنواره  فیلم دانش آموزی بینش

تیزلاین و تیزلاینی های با افتخار در کنار بسیاری از مجموعه های دیگر همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جشنواره ابن سینا، برنامه تلویزیونی هفت و….. به عنوان حامی معنوی معتبرترین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزشی بینش خواهد بود. این جشنواره که به همت دکتر بهزادیان در سال های متوالی با حضور هنرمندان معروف و دانش آموزان از سراسر ایران برگزار می شود به همه دانش آموزان تیزلاینی توصیه می شود.