طرح بیست شو آکادمی تیزلاین چه طرحی است؟
آکادمی تیزلاین افتخار دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها در کنار دانش آموزان ایران زمین باشد. بخشی از فعالیت ها مربوط به برگزاری کلاس هایی با هدف نتیجه گیری دانش آموزان در آزمون های ترمیک مدارس است و معمولا به طور رایگان برگزار می شود. طرح بیست شو با حضور افتخاری دبیران مختلف است که کلاس فیزیک دهم نیز با همین منظور و در همین راستا برگزار شده است.

مرور ترم یک فیزیک دهم

استاد میثم کوهگرد که دارای دکتری فیزیک دانشگاه تهران است سالهاست در مراکز برتر تهران همچون مدارس سلام، سرای دانش، حنان و… سابقه تدریس دارند.همچنین یکی از طراحان برجسته آزمون های قلم چی و تیزلاین هستند و در دوره های آنلاین آکادمی تیزلاین مدرس کلاس فیزیک دهم و همچنین کلاس المپیاد فیزیک هستند.

کلاس های آنلاین تیزلاین