آزمون رایگان علوم تیزهوشان ششم با طراحی دکتر قربانی و با شیوه خاص تدریس و تالیف ایشان از 22 تا 24 فروردین برگزار شد که در این آزمون 15 سوال بر پایه دانش کتاب علوم ششم و 10 سوال برگرفته از مطالب علوم ششم و از نوع درک مطلب ، کفایت داده، تصحیح جملات و نمودارشناسی طراحی شده بود استاد قربانی که مولف بیش از 20 جلد کتاب علوم تجربی، شیمی و زیست شناسی در انتشارات معتبر هستند به خوبی چهاچوب آزمون های مختلف را شناخته و با تدریس هدفمند و طراحی دقیق آزمون ها سعی در ارتقای دانش علمی فرزندان این سرزمین داشته اند.

دفترچه این آزمون در بخش خدمات، آزمون ها قابل دانلود است.

در تیزلاین آموزش حرف اول را می زند

25 سوال
40 دقیقه