آزمون رایگان دقت و تمرکز استاد مسعود بیگدلی

آزمون رایگان دقت و تمرکز استاد مسعود بیگدلی که شامل 40 سوال متنوع در این زمینه بود خوشبختانه توانست با استقبال بی نظیر  و چند صد نفره دانش آموزان مقاطع پنجم تا نهم مواجه شود. در این آزمون استاد بیگدلی که مولف پرفروش ترین کتاب هوش  و تنها کتاب دقت و تمرکز کشور هستند با سوالات در تیپ های مختلف سعی در شناساندن انواع سوالات و افزایش قدرت پاسخ دهی به این سوالات بودند.

دفترچه این سوالات از بخش خدمات/ جزوات و  دفترچه آزمون ها قابل دانلود است.

40 سوال
30 دقیقه