آزمون های ایستگاهی هر ۴ جلسه آموزشی برگزار می شود و استاد با استفاده از آن، آنچه را که دانش آموزان طی دوره آموختند، ارزیابی می کند.

آزمون های ایستگاهی چه ویژگی هایی دارند؟

آزمون ایستگاهی یک ارزشیابی مجموعی و کلی از آموخته های دانش آموزان است که اطلاعات محدودی در مورد میزان موفقیت برنامه درسی به مشاوران، اساتید، دانش آموزان و والدین آنها می‌دهد.

آزمون های ایستگاهی به صورت هماهنگ برگزار می شود و به اعضای دپارتمان آموزشی تیزلاین اجازه می دهد تا کار استاد و دانش آموز را توسط سیستم ارزیابی کننده ای غیر از استاد، ارزیابی کند.

آزمون های ایستگاهی به طور محدود توانایی نسبی دانش آموز را در برخورد با مسائل، در زمان محدود و به صورت کنترل شده ، می سنجد.

 آزمون ایستگاهی و نتایج آن موجب می‌شود تا دانش آموز نسبت به دقت، صحت و پیگیری آنچه فرا می گیرد، حساسیت بیشتری نشان دهد.

آزمون های ایستگاهی تمرینی برای آزمون های نهایی است و دانش آموزان را در موقعیت مشابه قرار می دهد.

آزمون ایستگاهی شماره دو ویژه دانش آموزان کلاس های آنلاین در دروس مختلف تا شنبه ساعت 23 قابل برگزاری است.  اگر در سامانه آزمون های آنلاین آکادمی تیزلاین عضویت نداشته اید ابتدا در بخش آزمو نهای آنلاین عضویت بگیرید( کاملا رایگان) و سپس به الو تیزلاین 09333840202 پیام دهید تا برایتان فعال شود. دانش آموزان دقت کنند این آزمون رایگان و اجباری است و اگر شما در کلاس ها هستید ولی برایتان فعال نیست در واتساپ به الو تیزلاین(09333840202) پیام دهید نیازی به تماس نیست 

آزمون های انلاین تیزلاین
کلاس های آنلاین تیزلاین