آزمون های انلاین تیزلاین

نحوه ثبت نام در آزمون های آکادمی تیزلاین

اگر تا کنون در آزمون های آنلاین آکادمی تیزلاین شرکت نکرده اید حتما راهنمای تصویری نحوه ثبت نام در آزمون های آکادمی تیزلاین را با دقت تماشا کنید.
نحوه ثبت نام در آزمون های آکادمی تیزلاین

نحوه شرکت در آزمون های آنلاین آکادمی تیزلاین، دانلود پاسخنامه و کارنامه

برای انجام این آزمون و دانلود پاسخنامه و کارنامه حتما این ویدیو را با دقت تماشا کنید
راهنمای ویدیویی شرکت در آزمون های آنلاین آکادمی تیزلاین، دانلود پاسخنامه و کارنامه