تیزلاین در جهت رسالت اجتماعی خود دوره آشنایی با کرونا ویروس را با همراهی بیمارستان میلاد و با حضور استاد بزرگوار دکتر بهروز قربانی مقدم برگزار کرد. استاد قربانی مقدم که متخصص بیماریهایی عفونی و گرمسیری است در این دوره به نکات بهداشتی و روش های پیشگیری از بیماری پرداختند . براساس نظر ایشان اصول خود مراقبتی و دگر مراقبتی باعث خواهد شد تعداد افراد درگیر کاهش پیدا کند.

روش انتقال این بیماری بیش تر از راه ترشحات دهان و بینی ( سرفه و عطسه) و دست های آلوده است. شست و شوی منظم دست ها و فاصله گرفتن از افراد آلوده و نیز پرهیز از حضور در محل های شلوغ و رعایت قرنطینه خانگی در پیشگیری بسیار موثر است.