این آزمون شبیه ساز آزمون ششم به هفتم سال های قبل بوده و شامل 100 سوال که 60 سوال هوش و خلاقیت و 40 سوال دقت و و تمرکز است . طراحان این آزمون استاد مسعود بیگدلی و دکتر قربانی هستند.