این آزمون به منظور جمع بندی اجتماعی برای آزمون های نمونه دولتی و تیزهوشان طراحی و اجرا شده است. این آزمون استاد مسعود انبارلو مدرس باسابقه مدارس برتر تهران تالیف و طراحی شده است