پرواز کن تا آرزو                             زنجیر را باور نکن

لیست قبولی‌ دانش‌آموزان مازندرانی که تنها در آزمون‌های تیزلاین شرکت کرده اند

قبولی تیزلاینی های مازندران
قبولی تیزلاینی های مازندران