اکادمی تیزلاین از صمیم قلب به نجومدان جوان ایرانی اقای حسین بهراد و خانواده محترمشان و همچنین تیم آموزشی آکادمی تیزلاین جهت دریافت تقدیر نامه از دانشگاه هاوایی آمریکا تبریک می گوید و امیدواریم هرگز حرکت در مسیر موفقیت و رویاهایتان را متوقف نکرده و از خداوند منان برای شما آرزوی سعادت و موفقیت روزافزون داریم.

نجوم دان جوان ایرانی