همایش انتخاب رشته اصولی

🍎انتخاب رشته اصولی

👌با دکتر علیرضا نعمت زاده
👌دکتری روانشناسی
👌مشاور صدا و سیما
👌مشاور صدها رتبه برتر کنکور

🍎انتخاب رشته براساس:

👌سنجش علایق
👌شانس قبولی
👌نرم افزاری
👌 دستی

زمان برگزاری همایش آنلاین: ۱ مهر سه شنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰

نیازی به ثبت نام نیست و از ساعت ۱۷.۴۵ می توانید از طزیق لینک زیر وارد کلاس شوید

با گزینه مهمان وارد شوید
#ظرفیت_محدود

بلیت دوره: رایگان