این دوره  ویژه پایه ششم و نهم با طراحی متفاوت و ویژه ای برگزار خواهد شد به این صورت که ابتدا دانش آموزان در آزمون هایی شرکت کرده و سپس اساتید با بررسی نتایج بخش هایی که بیش ترین مشکل بوده است را مرور کرده و سوالات برگزیده آزمون ها را  رفع اشکال و حل خواهند کرد.

آزمون های این دوره شامل سه آزمون شبیه ساز صد سوالی است

آزمون ها در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد

این دوره شامل 8 جلسه کلاس 75 دقیقه ای هست که 6 جلسه استاد مسعود بیگدلی و 2 جلسه دکتر قربانی تدریس خواهند کرد.

کلاس ها در روزهای دوشنبه و پنج شنبه هر روز دو جلسه و در تاریخ های 12/ 19/16 و 23 تیرماه برگزار خواهد شد

1-  واریز مبلغ 250 ( تیزلاینی ها 200 ) هزار تومان به شماره کارت    ۶۲۱۹۸۶۱۰۴۴۲۳۲۰۶۳
به نام مسعود بیگدلی نزد بانک سامان

2- ارسال تصویر فیش واریزی و صفحه اول شناسنامه دانش آموز  به شماره 09333840202   زیر در واتساپ

0
شماره تماس
0
شماره واتساپ

سوالی دارید؟ از راه های زیر با ما در تماس باشید