آکادمی تیزلاین انجمن متخصصین با تجربه در نظر دارد با حضور دکتر علیرضا نعمت زاده استاد و مدرس دوره های  موفقیت و دکتری روانشناسی سلامت همایش چالش ها و فرصت های تعویق آزمون ها را  برگزار کند. در این جلسه سعی خواهد شد نکات اصلی در ارتباط با فرصت  ایجاد شده و نیز چالش های موجود در این مورد مورد بحث قرار گیرد. این دوره برای دانش آموزان تیزلاین رایگان و برای سایرین با هزینه 80 هزار تومان ارایه شده است. استاد نعمت زاده تا به اکنون در بیش از 50 مرکز معتبر آموزشی به فعالیت پرداخته است و در سال های اخیر در برنامه های صدا وسیما نقش بسیار پر رنگی داشته اند.