برنامه کلاس های آنلاین پایه هفتم

🌼 هوش و خلاقیت استاد مسعود بیگدلی

🌻ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی

🌼علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی

🌻فارسی تیزهوشان هفتم: دکتر کاظم غریبی

🌼زبان انگلیسی استاد سعید موسی وند

🌻ساینس(علوم به لاتین) استاد پیمان لایق

🌼 المپیاد فیزیک دکتر میثم کوهگرد

🌻المپیاد ریاضی: استاد اسداله و استاد حسین زاده

🌼المپیاد زیست شناسی: دکتر قربانی

برنامه کلاس های آنلاین پایه هشتم

🌼 هوش و خلاقیت استاد مسعود بیگدلی

🌻ریاضی تیزهوشان هشتم استاد میثم بهرامی جویا

🌼علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی

🌻فارسی تیزهوشان هشتم استاد مهدی مهدی زاده

🌼زبان انگلیسی استاد سعید موسی وند

🌻ساینس(علوم به لاتین) استاد پیمان لایق

🌼 المپیاد فیزیک دکتر میثم کوهگرد

🌻المپیاد ریاضی: استاد اسداله و استاد حسین زاده

🌼المپیاد زیست شناسی: دکتر قربانی

برنامه کلاس های آنلاین پایه نهم

🌼 هوش و خلاقیت استاد مسعود بیگدلی

🌻ریاضی تیزهوشان نهم استاد فرزاد تندرو

🌼علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی

🌻فارسی تیزهوشان نهم مهدی مهدی زاده

🌼زبان انگلیسی استاد سعید موسی وند

🌻ساینس(علوم به لاتین) استاد پیمان لایق

🌼 المپیاد فیزیک دکتر میثم کوهگرد

🌻المپیاد ریاضی: استاد اسداله و استاد حسین زاده

🌼المپیاد زیست شناسی: دکتر قربانی

در تیزلاین آموزش حرف اول را می زند

📃برترین مدرسین
✏قویترین پشتیبانی
🔍به روز ترین تکنولوژی برگزاری کلاس
🍏آزمون پیشرفت تحصیلی
👈سامانه آنلاین تکلیف

کلاس های آنلاین تیزلاین