برنامه کلاس های آنلاین دوره ابتدایی

🌼 هوش و خلاقیت پنجم و ششم استاد مسعود بیگدلی دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ریاضی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی دوشنبه ها ساعت ساعت ۱۶:۳۰

🌼ریاضی پیشرفت چهارم استاد وحید گوران یکشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌻ریاضی پیشرفت پنجم استاد وحید گوران یکشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌼علوم تیزهوشان ششم دکتر قربانی چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻فارسی تیزهوشان ششم استاد حسن ربانی شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼زبان انگلیسی استاد سعید موسی وند دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰ و جمعه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻ساینس(علوم به لاتین) استاد پیمان لایق دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

برنامه پایه ابتدایی
کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه هفتم

🌼 هوش و خلاقیت هفتم تا نهم استاد مسعود بیگدلی پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی دوشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌼علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻فارسی تیزهوشان هفتم دکتر کاظم غریبی شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼عربی هفتم استاد مجید غلامی دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼زبان انگلیسی استاد سعید موسی وند جمعه ها ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۰:۰۰ سه شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ساینس (علوم به لاتین) استاد پیمان لایق دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼 المپیاد فیزیک دکتر میثم کوهگرد پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻المپیاد ریاضی استاد اسداله و استاد حسین زاده یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼المپیاد زیست شناسی دکتر قربانی سه شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

برنامه پایه هفتم
کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه هشتم

🌼  هوش و خلاقیت هفتم تا نهم استاد مسعود بیگدلی پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ریاضی تیزهوشان هشتم استاد میثم بهرامی جویا چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی یکشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻فارسی تیزهوشان هشتم استاد مهدی مهدی زاده شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌼زبان انگلیسی استاد سعید موسی وند جمعه ها ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۰:۰۰ سه شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ساینس (علوم به لاتین) استاد پیمان لایق دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼 المپیاد فیزیک دکتر میثم کوهگرد پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻المپیاد ریاضی استاد اسداله و استاد حسین زاده یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼المپیاد زیست شناسی دکتر قربانی سه شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

برنامه پایه هشتم
کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه نهم

🌼  هوش و خلاقیت هفتم تا نهم استاد مسعود بیگدلی پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ریاضی تیزهوشان نهم استاد فرزاد تندرو چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻فارسی تیزهوشان نهم مهدی مهدی زاده شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼عربی نهم استاد مجید غلامی دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼زبان انگلیسی استاد سعید موسی وند جمعه ها ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۰:۰۰ سه شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ساینس (علوم به لاتین) استاد پیمان لایق دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼 المپیاد فیزیک دکتر میثم کوهگرد پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻المپیاد ریاضی استاد اسداله و استاد حسین زاده یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼المپیاد زیست شناسی دکتر قربانی سه شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

برنامه پایه نهم
کلاس های آنلاین تیزلاین

کلاس های آنلاین پایه دهم

شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

فیزیک پیشرفته دهم دکتر میثم کوهگرد دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

زیست شناسی پیشرفته دهم سه شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

ریاضی پیشرفته دهم چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

کلاس های آنلاین تیزلاین