برنامه کلاس های آنلاین دوره ابتدایی

🌼 ریاضی پیشرفته چهارم  استاد گوران یکشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌻 علوم پیشرفته چهارم استاد مرضیه میراحسنی چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ شروع از ۱۰ آبان

🌼 ریاضی پیشرفته پنجم  استاد گوران یکشنبه ها ساعت ساعت ۱۸:۱۵

🌻 علوم پیشرفته پنجم استاد مرضیه میراحسنی چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸:۱۵ شروع از ۱۰ آبان

🌼 فارسی و هوش کلامی پنجم استاد ربانی شنبه ها ساعت ساعت ۱۶:۳۰ شروع از ۱۳ آبان

🌼 ریاضی تیزهوشان ششم استاد بیگدلی دوشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌻هوش محاسباتی و عددی ششم استاد بیگدلی دوشنبه‌ها ساعت ساعت ۲۰:۰۰

🌼هوش تصویری و تجسمی ششم استاد بیگدلی سه‌شنبه‌ها ساعت ساعت ۱۸:۱۵

🌻هوش منطقی و طبیعی ششم دکتر قربانی یکشنبه‌ها ساعت ساعت ۱۸:۱۵

🌼 هوش کلامی ششم استاد ربانی شنبه‌ها ساعت ساعت ۲۰:۰۰ شروع از ۱۳ آبان

کلیه کلاس‌های پایه چهارم و پنجم ترم دو تیزلاین
کلیه کلاس‌های آمادگی تیزهوشان پایه ششم ترم دو
کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه هفتم

🌻ریاضی تیزهوشان هفتم استاد بیگدلی دوشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌼 ریاضی تیزهوشان هفتم استاد طاری یکشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻 علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻فارس تیزهوشان هفتم استاد ربانی شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ شروع از ۱۳ آبان

🌼 عربی تیزهوشان هفتم استاد غلامی سه‌شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ شروع از ۹ آبان

کلاس‌های آنلاین تیزهوشان پایه هفتم ترم دو تیزلاین
کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه هشتم

🌻ریاضی تیزهوشان هشتم استاد بیگدلی سه‌شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌼 ریاضی تیزهوشان هشتم استاد بهرامی‌جویا یکشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻 علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻فارس تیزهوشان هشتم استاد طالب تبار شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ شروع از ۱۳ آبان

🌼 عربی تیزهوشان هشتم استاد غلامی دوشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ شروع از ۸ آبان

کلاس‌های آنلاین تیزهوشان پایه هشتم ترم دو تیزلاین
کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه نهم

🌼  هوش و استعداد (محاسباتی و تصویری) نهم استاد بیگدلی سه‌شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ریاضی تیزهوشان نهم استاد طاری پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼 ریاضی تیزهوشان نهم استاد بهرامی‌جویا چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻 علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼  فارسی تیزهوشان نهم استاد طالب‌تبار شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰ شروع از ۱۳ آبان

🌻 عربی تیزهوشان نهم استاد غلامی دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼  هوش و استعداد (کلامی و منطقی طبیعی) نهم استاد ربانی و دکتر قربانی دوشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

کلاس‌های آنلاین تیزهوشان پایه نهم ترم دو تیزلاین
کلاس های آنلاین تیزلاین

کلاس های آنلاین پایه دهم

شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی سه‌شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

فیزیک پیشرفته دهم دکتر میثم کوهگرد دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

زیست شناسی پیشرفته دهم استاد لایق شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

ریاضی پیشرفته دهم استاد بهرامی جویا یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

کلاس های آنلاین تیزلاین

کلاس های آنلاین پایه یازدهم

شیمی پیشرفته یازدهم دکتر قربانی سه‌شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

فیزیک پیشرفته یازدهم دکتر میثم کوهگرد دوشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

ریاضی پیشرفته یازدهم استاد بهرامی جویا چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

زیست‌شناسی پیشرفته یازدهم دکتر لایق شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

کلاس های آنلاین تیزلاین