سیستم آموزشی تیزلاین بر محوریت آموزش کامل بنا  شده است بنابراین روند رو به ارتقایی را طی می کند رونمایی از سامانه تکلیف باعث شده است تا دانش آموزان هفته به هفته تکالیفی را از استاد دریافت و پس از انجام در سامانه قرار دهند و استاد با بررسی لازم نمرات را ارایه و دانش آموز را وضعیت تکلیفی خود آگاه می کند.

تکلیف دانش آموز تیزلاینی عزیز را در زیر می توانید مشاهده کنید