کسب مدال برنز دانش آموز تیزلاینی، المیرا حافظی در المپیاد بین المللی علوم آسیایی وندا

آکادمی تیزلاین با افتخار به دانش آموز باهوش تیزلاینی، المیرا حافظی کسب مدال برنز در المپیاد بین المللی علوم اسیایی وندا را تبریک می [...]