دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نوبت اول + پاسخنامه

قطعا این روزها درگیر امتحانات نوبت اول هستید و می دانید که بعد از مرور مباحث درسی، حل کردن نمونه سوال و امتحانات سال [...]

دانلود رایگان آزمون فیزیک دهم فصل اول بخش سه

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فیزیک دهم فصل اول بخش۳ جهت دانلود آزمون های [...]

دانلود رایگان آزمون تستی فیزیک دهم فصل پنج برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی فیزیک دهم فصل پنج برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی [...]

دانلود رایگان آزمون تستی فیزیک دهم فصل یک اندازه گیری و کمیت‌های فیزیکی

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون تستی فیزیک دهم فصل یک اندازه گیری و کمیت‌های فیزیکی [...]

دانلود رایگان آزمون تستی فیزیک دهم فصل ۵ بخش دوم

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فیزیک دهم فصل پنج بخش تبادل انرژی، انرژی درونی و قانون [...]

دانلود رایگان آزمون تستی فیزیک دهم فصل ۵ بخش اول

برای دانلود کافی ست بر روی آیکون زیر کلیک کنید دانلود رایگان آزمون فیزیک دهم فصل پنج بخش معادله حالت و فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار [...]

برگشت به بالا