آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱۴۰۰- ۱۴۰۱

آزمون تیزهوشان نهم به نهم ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ یکی از آزمون های چالش برانگیز، رقابتی و هماهنگ کشوری که توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان [...]