لیست دانش‌آموزان کوشای تیزلاینی که در اولین آزمون پیشرفت ترم تابستان آکادمی تیزلاین گل کاشته و بعضی از دروس آزمون را صد در صد زده‌اند.

دانش‌آموزان عزیز تیزلاینی در آزمون های بعدی به باشگاه صدتایی‌های آکادمی تیزلاین بپیوندید

آزمون شماره دو ترم تابستان در تاریخ ۳ تا ۵ مهر برگزار می‌شود

آزمون های انلاین تیزلاین